Svenska djur – ekorren

Standard

Nu har vi dragit igång ett arbetsområde i no som vi valt att kalla för ”Svenska djur”. Vi ska bekanta oss lite närmare med några av däggdjuren ute i skogen och se hur de lever året om. Vi knyter ihop arbetsområdet med svenskan, där vi nu fokuserar på genren faktatext. Tidigare har vi arbetat med berättande text.

Först tittade vi på en film om hur djuren klarar vintern. Sedan brainstormade vi djur och delade upp dessa i däggdjur, fåglar, insekter, kräldjur… Sedan tittade vi närmare på gruppen med däggdjur. Vad kännetecknar ett däggdjur?

Vid nästa tillfälle började vi arbeta med ett av djuren, nämligen ekorren. Vi ska försöka variera oss vad vi gör med de olika djuren , men faktatext ska vara en röd tråd. Vi började med att se en film om ekorren. Sedan pratade vi om vad en faktatext är och hur den är uppbyggd. Därefter läste vi en faktatext om ekorren tillsammans och jag läste en kort liten saga om en ekorre. Vi jämförde texterna efteråt. Vilken av texterna var en faktatext, vilken var en berättande text? Hur vet man det? Vad skiljer texttyperna åt?

Jag frågade barnen om de kunde någon sång, kanske från förskolan, som handlade om en ekorre… De sjöng då såklart ”Ekorrn satt i granen” för mig. Vi pratade om texten och funderade varför ekorren hoppade från tallegren när han satt i granen alldeles nyss…

Jag delade därefter in barnen i grupper om fyra och fyra. Nu fick de ett uppdrag, bestäm:

ett djur

ett träd

en frukt eller grönsak

en kroppsdel

Bild

Jag samlade in alla uppdrag och vips hade vi världspremiär för en rad nya barnsånger. Vi sjöng bl.a ”Renen satt i granen”, ”Grisen satt i björken”, ”Hamstern satt i palmen”…. Många skratt blev det!

Bild

Lucktext och jämföra vikt

Standard

Idag avslutade vi vårt svenska djur-tema. Det har varit mycket uppskattat att arbeta med djur förstås. Vi har arbetat med ekorre, rådjur, älg, varg, björn och räv. Vi har tittat på filmer om alla djur, annars har vi varierat uppgifterna. Så här arbetade vi med ekorren. När vi arbetade med björnen gjorde barnen egna faktaböcker i book creator som sedan även gjordes till ljudböcker. Dessa lånar de för fullt av varandra i klassens ”digitala bibliotek”.

Till räven hade vi förberett en lucktext. Vi gick igenom den tillsammans på tavlan, sedan fick alla barnen den på papper. Nu skulle barnen två och två tillsammans försöka luska ut vilka ord som skulle finnas bakom luckorna. Barnen tog sig an uppgiften med iver och glädje. Det blev härliga diskussioner sedan när de redovisade för varandra. Kunde en räv verkligen vara 100-130 m lång? Hur långt är det? Heter det en rovdjur eller ska det vara allätare?…

Bild

Eftersom jag är en mattenörd hade jag även sett till att vi fick in lite matte i temat! Så när alla djuren var genomkörda fick barnen lösa två viktuppgifter med anknytning till våra vilda djur!

Bild

Bild